Manuální automatická pila

H 1200 NC F1500 - 3000


Podrobný technický popis , opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pásových pil ke stažení.

H 1200 NC F1500 - 3000

Technické parametry


Technický popis keyboard_arrow_down

Automatická pásová pila hydraulická se dvěma sloupy s možností zapamatování až 300 různých řezacích programů s různými délkami řezání a počty, pro kolmé řezy. Režim poloautomat/ automat.
Zařízení má možnost spravovat všechny provozní podmínky (jako je rychlost pásu, celkový počet řezaných kusů) na dotykovém displeji, nastavit délky a množství řezu s automatickým opakováním. Zobrazovat : fáze řezu, odchylky od nastaveného pracovního cyklu. Stroj lze spravovat na dálku díky opci Industry 4.0 Ready. Hydraulické napínání pásu s kontrolou napnutí mikrospínačem ( nebo při přetržení pásu ).
Podavač pro max. zdvih 1500 mm (k dispozici také 3000 mm) s elektrickým pohybem přes recirkulační kuličkové šrouby s průměrem 32 mm na lineární vedení.
Systém uchopení materiálu je vybaven hydraulickým zařízením, které umožňuje příčný pohyb a napravuje nerovnost materiálu = obě dvě čelní čelisti se otvírají.
Start - rychlé přiblížení k materiálu, poziční mechanický dotykový snímač najede na materiál a mikrospínač dá signál k přechodu na pracovní posuv do řezu= Automatická detekce počátečního bodu řezu. Koncová poloha řezu je automaticky snímána dalším mikrospínačem. Regulace posuvu do řezu a síly do řezu přes dotykový displej.
Pohyb rámu pomocí lineárního vedení je dokonale vyváženo a zajištěno hydraulickým válcem o velkém průměru. To vše umožňuje stroji vysoký výkon a pozoruhodnou životnost pásu.
Proti běžnému použití umožňuje náklon pásu pilového rámu volně a snadno řezat spodní část konstrukční části nosníku bez vibrací nebo zpomalení rychlosti řezání, úhel náklonu pásu 5°, napnutí 2300 kg/ cm2. Ocelový svařovaný rám s novým designem a velkou tloušťkou zaručuje absolutní minimalizaci vibrací a hluku. Podlahový stojan s odnímatelným zásobníkem třísek.
Nastavitelná vodítka s podložkami z tvrdokovu a ložisky. Vodítko se automaticky udržuje nejblíže oblasti řezu. Průměr litinových oběžných kol 520 mm. Hydraulický svěrák, motorizovaný kartáč, systém mikrosprej. Kontrola uzavření krytu pásu, napnutí pásu, při přetržení pásu dojde k zastavení stroje. Ochrana motoru proti přetížení a přehřátí, nouzové tlačítko.
„Čistý řez“ díky standardnímu chladicímu systému s minimálním mazáním pro řezání dlouhých trubek a profilů bez úniku chladicí kapaliny.
Vodicí podpěrný válec na vstupní straně. Vertikální hydraulický svěrák ve standardu, drží odřezávaný kus cca max. 1250 x600 mm pro snížení vibrací a otřepu.
Odnímatelný zásobník třísek, mikrosprejová olejová nádoba 3 l., kartáč, bi metalový pás.
Min. odřez 30 mm, automat zbytek materiálu cca 150 mm, při použití vert. svěráku cca 325 mm
Elektronický variátor rychlosti jako standard.
Opce: teleservis= dálková údržba
Fce: poloautomatická / automatická
Řezání: zejména ocel, litina, pevnostní oceli (zejména pro profily, trubky, jekly v základním vybavení)

* údaje pro F3000


keyboard_arrow_up

Základní list ke stažení