Manuální automatická pila

XT4


Podrobný technický popis , opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pásových pil ke stažení.

Technické parametry


Technický popis keyboard_arrow_down

XT4 je vysoce produktivní pásová pila se dvěma sloupy, která je vhodná pro různé požadavky na řezání a kombinuje pokročilou technologii s extrémně pevnou mechanickou strukturou konstrukce. Servo motor pro posuv do materiálu (řezání) a pro podání materiálu.
Stroj připraven pro řezání karbidovým pásem.
Má zaintegrovaný systém, který umožňuje svěrákům „odskočit“ po řezu, aby se zabránilo kontaktu pásu s řezanou plochu během pohybu pilového rámu vzhůru.
Dále zaintegrován hnaný válečkový dopravník stroje k podavači pro přesné polohování pomocí servo motoru a kuličkového šroubu.
Ovládání: 10“ displej s předdefinováním 150 materiálů, paměť pro 90 řezných programů Další výhodou této tuhé konstrukce je to, že umožňuje použití výkonných karbidových pásů.
Hydraulicky předepnuté karbidové vedení pásu pro maximální přesnost a pravoúhlost řezu).
S možností „Krátká dávka“ a „jednorázový řez“ existuje možnost řezat ne zcela kompletně do konce materiál v automatickém cyklu.
Možnost Automatický řezu bez zářezu ( první řez = dobrý kus) , pokud má materiál předřezaný přesný povrch, bude přesně a automaticky umístěn vzhledem k nulové poloze pásu. Tato funkce šetří čas a snižuje plýtvání materiálem při jeho vstupu do pily.
Všechny provozní funkce stroje, zprávy o chybách a řešení problémů jsou přehledně zobrazeny.
Hydraulické napínání pásu.
Zařízení pro kontrolu přesnosti / pravoúhlosti řezu s automatickým nastavením a případným zastavením rychlosti klesání pilového rámu v případě dosažení větší odchylky pásu.
Délka jednoho zdvihu podavače: 500 mm
Min. délka odřezu 15 mm ( v automatu ), min. zbytek materiálu 20 mm
Fce: poloautomatická / automatická CNC
Opce: * Modem pro průmysl 4.0, teleservis a dálkové ovládání je dodáván jako opce, mikrosprej, řezání ve svazku
Plné krytování, ale snadná dostupnost při údržbě.

Další parametry :
Hlavní servo motor 5,5 kW. Výkon motoru podávacího vozíku 1,5 kW, min. zbytek 60mm (20 mm při programovém přepočítání konce ) motor hydraulické pohonné jednotky 3 kW, objem hydraulické nádrže 25 l, objem nádrže na chladicí kapalinu 120 l, výška dopravníku 420 mm (opce 930 mm ), elektrický dopravník třísek, min. průměr řezaného materiálu 20 mm
Řezná kapacita při sklonu 0° při plném výkonu ( materiál C45 ).
Technické změny jsou výrobci vyhrazeny.


keyboard_arrow_up

Základní list ke stažení